Reklamační řád

Ručíme za kvalitu, druhovou a odrůdovou pravost rostlin a zdravotní stav.

Dojde-li k záměně rostlin má zákazník, po předložení dokladu o zaplacení, nárok na výměnu rostlin. Dojde-li k úhynu rostlin do 2 měsíců po nákupu z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok, po předložení dokladu o zaplacení, na náhradní rostliny nebo peněžní vyrovnání.

Používá se opensource systém OpenCart
Okrasná školka Zrníkovi, © 2021